Przetworniki i sterowniki

pełen zakres urządzeń pomiarowych dla automatyki budynków

Termostaty i czujniki temperatury

DBET – Termostaty pomieszczeniowe
z jednym lub dwoma poziomami przełączania

DBAT – Termostaty kontaktowe

ET – Termostaty pomieszczeniowe z jednym lub dwoma poziomami przełączania

SA – pomieszczeniowy przetwornik temperatury

SC – przylgowy przetwornik temperatury z obudową

STC – kanałowy przetwornik temperatury z obudową

TD – Termostaty ochrony przeciwzamrożeniowej

TF – Elektromechaniczne termostaty ochrony przeciwzamrożeniowej

TT – Przemysłowe przetworniki temperatury

TV – Termostaty do bojlerów

Higrostaty i przetworniki wilgotności

DBKH – higrostaty kanałowe

DBZH – Higrostaty pomieszczeniowe

RH+T-SENS-D-MODRTU

RH+T-SENS-D-MODRTU

TU – przetworniki wilgotności

TUCH3 – przetworniki wilgotności i temperatury

Presostaty i czujniki ciśnienia

DBL – Presostaty ciśnienia różnicowego

Przetwornik ciśnienia różnicowego NPRCN25

NPRCxxxx(-2) – Przetwornik różnicy ciśnień

Czujniki CO2 i jakości powietrza

DB-xLQ – kanałowe i pomieszczeniowe czujniki jakości powietrza

CO2-SENS-D-MODRTU

CO2-SENS-R-MODRTU

TCO2A – Przetwornik stężenia CO2, temperatury

TCO2C – Przetwornik stężenia CO2, temperatury

Czujniki przepływu / poziomu mediów i powietrza

SF – czujniki przepływu

SL – czujnik przepływu powietrza

SQ – Czujniki poziomu cieczy

TVA – Przetwornik prędkość powietrza

Sterowniki klimakonwektorów oraz strefowe

DB-TA-323 – Regulatory pomieszczeniowe do instalacji 2-rurowych, włącz/wył

DB-TA-343 – Regulatory pomieszczeniowe do instalacji 4-rurowych, włącz/wył

PC-T – Pomieszczeniowy regulator temperatury

PC-TC – Pomieszczeniowy regulator temperatury i stężenia CO2

PC-U – Uniwersalny regulator pomieszczeniowy

Akcesoria i nastawniki

DBZ – Akcesoria

NPG-24 – Pozycjoner z wyświetlaczem LCD

Sterowniki i nastawniki do regulacji VAV

NEVD – zadajnik do inteligentnych siłowników VAV

NEVR – zadajnik do inteligentnych siłowników VAV

NSVA – inteligentny siłownik VAV